HONEYMOORING(TM) SMB-SELSKAPET SEMAR AS LANSERER BANEBRYTENDE LØSNINGER OG AMBISIØSE PLANER FOR FORANKRING AV FLYTENDE HAVVIND Innovasjonen blomstrer i Norge samtidig som SEMAR AS utvikler en banebrytende forankringsløsning som lover betydelig reduksjon av utstyrskostnadene. Honeymooring™ er en ny og kostnadseffektiv måte å forankre flytende vindturbiner i et nettverk av delte bøyer, syntetisk fibertau og ankere. Semar AS sin innovative Honeymooring™ løsning er beregnet å redusere utstyrskostnader med inntil 50% sammenlignet med tradisjonelle forankringsløsninger basert på stålkjetting. Ved å knytte flytende vindturbiner sammen i et sekskantet («honeycomb») mønster, benytter Honeymooring™ velkjent teknologi på en innovativ måte som utfordrer eksisterende løsninger. Semar AS sin løsning har hittil blitt grundig utredet i et forprosjekt, der betydelige kostnadskutt for forankringsutstyr har blitt identifisert sammenlignet med eksisterende forankringsløsninger. Disse kostnadskuttene bidrar til en betydelig reduksjon av CAPEX for en vindpark bestående av flere flytende enheter. Forprosjektet ble finansielt støttet av Innovasjon Norge, Equinor, TotalEnergies og Semar. I kjølvannet av de oppløftende resultatene fra forprosjektet støtter Norges Forskningsråd det pågående forskning- og utviklingsprosjektet (FoU) “Honeymooring – Effektiv forankring av flytende havvind-parker”. Equinor, TotalEnergies, SINTEF Ocean og Norcable er partnere i dette treårige FoU-prosjektet, der Semar AS utvikler den påkrevde metodikken for å analysere vindparker med delt forankring, og videreutvikler og optimaliserer Honeymooring™-designet. Til sammen har FoU-prosjektet blitt bevilget finansiell støtte på hele 19 millioner kroner. (se https://prosjektbanken.forskningsradet.no). Se også pressemelding fra TotalEnergies 14-februar: TotalEnergies partners with the Norwegian company Semar to develop an innovative mooring solution | TotalEnergies in Norway «Time-to-market» er avgjørende, og den klare ambisjonen er å sørge for at Honeymooring™ er tilgjengelig for bruk i kommersielle prosjekter innen 2024/25. Semar AS er et konsulentselskap rettet mot industri for olje og gass, akvakultur og flytende havvind, der de tilbyr prosjektledelse samt spesialiserte ingeniørtjenester og tjenester relatert til marine operasjoner, herunder forankringsdesign og koblede analyser av havvindparker. Vi ser at med vår Honeymooring teknologi er det globale markedet for fortøyning av flytende vindparker innen rekkevidde, sier Thor Valsø-Jørgensen, daglig leder i Semar AS.